စျေးအတန်ဆုံးသောDomain Name

ငွေလွဲဝင်တာနဲ့ 3 မိနစ်အတွင်း Domain Name တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။

Domain Pricing

Domain1 Year2 Years3 YearsRenewTransferWhois PrivacyOrder
.com20000 ကျပ်38000 ကျပ်55000 ကျပ်20000 ကျပ်15000 ကျပ်10000 ကျပ်Buy Now
.net22000 ကျပ်40000 ကျပ်60000 ကျပ်22000 ကျပ်15000 ကျပ်10000 ကျပ်Buy Now
.org23000 ကျပ်44000 ကျပ်65000 ကျပ်23000 ကျပ်15000 ကျပ်10000 ကျပ်Buy Now
.info25000 ကျပ်48000 ကျပ်72000 ကျပ်25000 ကျပ်15000 ကျပ်10000 ကျပ်Buy Now
.biz30000 ကျပ်58000 ကျပ်85000 ကျပ်30000 ကျပ်20000 ကျပ်15000 ကျပ်Buy Now
.news24000 ကျပ်46000 ကျပ်68000 ကျပ်24000 ကျပ်20000 ကျပ်10000 ကျပ်Buy Now
.mm70000 ကျပ်130000 ကျပ်200000 ကျပ်70000 ကျပ်--Buy Now

Domain နဲ့ ပတ်သက်သည့် အမေးများ